RSS

بایگانی ماهانه: آوریل 2007

کلمات قصار


۱- دیباگ کردن برنامه ای که نوشته اید قطعاً مشکل تر از نوشتن اصل برنامه است. اگر حداکثر هوش خود را برای نوشتن یک برنامه صرف کرده باشید، بعید است که بتوانید آن را دیباگ کنید، چون دیباگ کردن هوش بیشتری میخواهد که شما قطعاً از آن مقدار هوش بهره مند نیستید!!
۲- مستند سازی در پروژه ها مانند “س*ک*س” است، زیرا یک “س*ک*س” خوب، بسیار عالی است، و یک “س*ک*س” بد از هیچی بهتر است!
۳- هزینه نگهداری نرم افزار متناسب با مجذور خلاقیت برنامه نویس افزایش می یابد.
منبع : افشین لامعی
پ.ن: جالبه! همه دیدگاه یک برنامه سازه، تا یه برنامه نویس!
 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در آوریل 7, 2007 در کامپیوتری