RSS

بایگانی ماهانه: مه 2007

معلمی شغل شریفیست


moalem

معلمی شغل شریفیست … پدر و مادر من هر دو دبیر بازنشسته ریاضی اند … اما خودم به شدت از آموزگاری آن هم در ایران بیزارم و بهتر بگویم نفرت دارم … راستش وقتی وضعیت جسمانی مادرم را و درآمد پدرم را نظاره می کنم و تمام چیزهایی که از این شغل ایثار گرانه به یادگار دارم باعث می شود که ترجیه دهم بروم کنار ساختمان آجر بیندازم بالا … اما هیچ گاه مغزم طرف معلمی نرود
البته این را نیز بگویم! پدر و مادرم برای من هیچ کم نگذاشته اند! حدودا شش هفت سال پیش … پول اینترنت و تلفن که دو ماه حداقل صد هزارتومان می آمد! پدرم بی دریغ پرداخت می کرد! تا من به اینجا برسم!
یا کافی بود لب بگشایم که پول نیاز دارم برای خرید کتاب! بدون دریغ در اختیارم قرار می داد!
پدر و مادر خوب یدارم! و به خاطر زحماتی که کشیده اند ازشان بی اندازه سپاس گذارم!
Advertisements
 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در مه 8, 2007 در اجتماعی, روزمرگی