RSS

بایگانی ماهانه: ژوئیه 2007

سرگذشت لافکادیو، شیری که جواب گلوله را با گلوله داد


کتابی که کودکی من با آن سپری شد! و خیلی خاطرات شیرین از آن دارم!!!

یادش بخیر اولین کتابی که خواندم این بود

سالها پیش وقتی مصاحبه گری از شل سیلوراستاین که با درخت بخشنده بلند آوازه شده بود، پرسید : از میان کتابهایی که نوشته ای کدام کتاب را بیش از همه دوست داری؟ او در جواب گفت : فکر می کنم سرگذشت لافکادیو را از همه بیشتر دوست دارم.

سرگذشت لافکادیو قصه شیر جوانی به نام لافکادیوست که با شیرهای دیگر تو جنگل زندگی می کرد و به کارهای معمولی شیرها مثل جست زدن و میان علفها بازی کردن و در رودخانه شنا کردن و … سرگردم بود. اما زندگی به یک حال نمی ماند. چیزهایی پیش می آید که مسیر زندگی لافکادیو را عوض می کند. او با آدمها و دنیاهای تازه ای روبرو می شود و رفته رفته تغییر می کند تا اینکه …

سیلوراستاین ضمن شرح سرگذشت پرماجرا و شگفت انگیز لافکادیو با کلمات و تصویرهای ساده و پرمعنا مسائل مهم آدمی را بازگو می کند از جمله اینکه چگونه ممکن است کسی خود را پاک فراموش کند، به کلی عوض شود و باز … نویسنده در اینجا نیز مانند قصه های دیگری که برای کودکان نوشته، با مهارتی هنرمندانه و کم نظیر داستانی ساخته و پرداخته که کوچک و بزرگ و عارف و عامی را به خود جذب می کند و هر کسی به قدر خود از آن بهره می گیرد.
Advertisements
 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در ژوئیه 23, 2007 در کتاب