RSS

بایگانی ماهانه: اوت 2007

چگونه شاد زندگی کنیم


وين داير ميگويد ما در زندگي يك ماموريت داريم (( ماموريت براي شادي )).تحقيقات نشان ميدهد كساني كه در جستجوي شادي هستند شادي را بيشتر تجربه مي كنند . شادي سراغ كسي نمي آيد بايد آنرا خلق كرد.اهميت شادي

شادي در جنبه هاي مختلف زندگي تاثير دارد .مادر شاد روش تربيتي اش با مادري كه شاد نيست فرق دارد . رابطه بهتري با فرزندان برقرار ميكند. تنبيه كلامي و غير كلامي كمتري دارد و اين در سلامت بچه ها موثر است. شادي در سلامت جسم هم موثر است شادي در تفكر هم اثر دارد . افراد شاد راحت تر فكر ميكنند راحت تر ياد ميگيرند و راحت تر به ياد مي آورند به طور كلي شادي در همه جنبه هاي زندگي اثرات مثبت دارد.

فرمول شادي چيست؟

به محور مختصات زير نگاه كنيد. افراد با چهار واژه در چهار راس اين محور قرار گرفته اند كه مختصرا توضيح داده ميشوند.

۱- با ثبات : افراد با ثبات رنگ غم ، اضطراب و خشم را كمتر مي بينند . ديرتر پرخاشگر ميشوند و كمتر غمگين مي شوند.
۲- برونگرا : افراد برونگرا ارتباط زيادي با ديگران دارند و از تنهايي گريزان هستند. دوست دارند با ديگران باشند. افراد برونگرا خوشحال هستند.
۳- روان رنجور : افراد روان رنجور زود عصباني ميشوند ، ناراحت ميشوند و در وجودشان علائم غم وجود دارد.
۴- درون گرا : اين افراد عاشق تنهايي هستند و تمايل چنداني به حضور در جمع ندارند بيشتر دوست دارند درون خودشان باشند . افراد درونگرا ناراحت نيستند اما خوشحال نيز نمي باشند.. حال با توجه به اين ۴ واژه و با توجه به محور مختصات افراد در يكي از ۴ منطقه قرار ميگيرد.
۱- افراد با ثبات – برونگرا: اين افراد ضمن اينكه تمايل زياد به حضور در جمع و ارتباط با ديگران دارند كمتر هم خشمگين شده و مضطرب ميگردند.
۲- افراد برونگرا – روان رنجور: اينها افرادي هستند كه زود ناراحت ميشوند زود به آنها برميخورد ولي دوست دارند با ديگران هم باشند.
۳- درون گرا – روان رنجور : اين افراد كه سرنوشت آنها با ناشادي رقم خورده هم تمايل كمي به جمع دارند هم ناراحت و غمگين هستند و زود به آنها برميخورد و خشمگين ميشوند.
۴- درون گرا – با ثبات : اين افراد عاشق تنهايي هستد ولي احساسات آنها داراي ثبات ميباشد كمتر ناراحت و خشمگين ميشوند.

با توجه به آنچه كه گفته شد بهترين وضعيت را افراد قسمت ۱ يعني برونگرا – باثبات و بدترين وضعيت را افراد درونگرا – روان رنجور دارند .
شما جايگاه خود را در اين محور مشخص كنيد و ببينيد كجا هستيد؟
اما فرمول شادي چيست ؟ اگر افراد از درونگرايي به سمت برونگرايي و از روان رنجوري به سمت باثباتي حركت نمايند شادي آنها افزايش مي يابد با برداشتن ۱۲ قدم ميتوان به سمت افزايش شادي قدم برداشت.

قدم ۱ : افزايش فعاليت
بين فعاليت و شادي رابطه وجود دارد هرچه فعاليت بيشتر باشد شادي بيشتر است . از بين فعاليتها ، فعاليت بدني اهميت بيشتري دارد. سعي كنيد روزانه ۲۰ تا ۳۰ دقيقه فعاليت بدني نسبتا شديد داشته باشيد به طوري كه قلب شما تند تند بزند و به نفس نفس بيفتيد . در جهت افزايش فعاليت خوابتان را كمتر كنيد . بهترين وقت خواب از نظر روانشناسان ۱۱ شب تا ۶ صبح ميباشد . كارهايي كه فعاليت كمي در آنها ميباشدمثل ديدن تلويزيون را كاهش دهيد.

قدم ۲ : كاهش توقعات
توقع يك ايده است كه اين كار بايد انجام شود يا نشود . توقع باعث ميشود از زندگي لذت نبريم . هرچه توقع افراد از زندگي بيشتر ميشود ، شادماني آنها هم كمتر ميشود . توقع باعث ميشود خود را با ديگران مقايسه كنيم . سعي كنيد توقع خود را از ديگران كاهش داده و توقع نداشته باشيد ديگران آنگونه كه شما مي خواهيد رفتار كنند زندگي را همانگونه كه هست بپذيريدو دوستش داشته باشيد وتوان خودرا نيز در نظر بگيريد .خواسته هايتان را با توانمندي هايتان هماهنگ كنيد.

قدم ۳ : شناخت احساسات و بيان آنها
طول عمر زنان بيشتر از مردان است يكي از دلايل اين است كه زنان احساسات خود را بيشتر و زودتر بيان ميكنند . افراد در طول روز احساسات مختلفي دارند شما با اين احساسات چقدر آشنا هستيد و با آنها چه ميكنيد ؟ احساسات مختلف خود را مثل غم ، خشم ، تنفر ، حسادت و … را بشناسيد ، با آنها صادق باشيد و آنها را بپذيريد . همه اين احساسات رفتار انساني هستند . احساسات را سركوب نكنيد بلكه آنها را بيان كنيد . هرچه در بيان احساسات شجاع تر باشيم احساسات مخفي كمتر شده و شادي بيشتر ميشود . گاهي افراد احساسات را پنهان كرده و به شكل ديگري مانند قهر و تحويل نگرفتن نشان ميدهند . اگر خسته ايد ، عصباني هستيد آنها را بيان كنيد مثلا بگوييد ناراحت شدم ممكن است عيب از من باشد اما به هر حال ناراحت شدم ، اگر نتوانستيد احساس خود را بيان كنيد آنها را بنويسيد حتي اگر شده روي كاغذي بنويسيد و آنرا پاره كنيد.

قدم ۴ : افزايش فعاليت اجتماعي
مطالعات بلند مدت ۲۰ ساله در آمريكا نشان داده اند كسانيكه روابط كمي دارند اگر بيمار شوند زودتر ميميرند . پژوهش هاي پزشكي نشان ميدهد كه حتي سرما خوردگي افرادي كه روابط اجتماعي بيشتر دارند سريعتر بهبود مي يابد به نظر ميرسد كه روابط اجتماعي سيستم ايمني بدن را تقويت ميكند . سعي كنيد در طول هفته چند رفت و آمد داشته باشيد با ديگران بيشتر حرف بزنيد و شبكه هاي ارتباط اجتماعي خود را گسترش دهيد براي اين كار لازم است تشريفات را كم كرده ، مهارتهاي ارتباطي خود را گسترش دهيد و توان تحمل ديگران را داشته باشيد.

قدم ۵ : مثبت انديشي
پژوهش ها نشان ميدهد كه افراد خوشبين زخمهاي بدنشان زودتر خوب ميشود . بعضي افراد وقايع را به شكل بدبينانه نگاه ميكنند و در اكثر مواقع فقط جنبه منفي اتفاقات را مي بينند .سعي كنيد به اتفاقاتي كه رخ نداده، منفي نگاه نكنيد. تمرين كنيد در مورد افراد و موقعيتها حتي در موقعيت هاي سخت و دشوار به جنبه هاي مثبت توجه كنيد . حتي سعي كنيد مسائل منفي بيروني را در ذهن خود مثبت كنيد تا احساس بهتري داشته باشيد.

قدم ۶ : فرار از احساسات منفي
ما ميتوانيم احساسات را انتخاب كنيم . اگر احساسي را دوست نداريد ميتوانيد آنرا تغيير دهيد ميتوانيد شادماني را انتخاب كنيد .همين الان چند لحظه اي احساس شادي را انتخاب كنيد . به طور كلي بيش از سه روز در يك احساس منفي نمانيد و احساسات خود را دوبله نكنيد . براي فرار از احساسات منفي نيازمند انجام فعاليتي هستيد تا احساس شما عوض شود پس فعاليتهايي را تمرين كنيد مثل خطاطي ، نقاشي ، درك موسيقي ، امور مذهبي ، شعر خواندن ، آواز خواندن ،‌كمك كردن به ديگران تا موقع هجوم احساسات منفي بتوانيد بدين وسيله احساس خود را تغيير دهيد.

قدم ۷ : خود بودن
در بسياري از مواقع جامعه نميخواهد كه ما خودمان باشيم و ما مجبوريم نقش بازي كنيم يا رفتاري انجام دهيم كه در آن تظاهر و ريا باشد. افرادي كه خودشان نيستند ، رياكار و تشريفاتي هستند ، زود رنج اند و وقتي از آنها تعريف ميشود خوشحال و در صورت انتقاد ناراحت ميشوند . انرژي زيادي صرف ميكنند تا ديگران از آنها تمجيد كنند . دقت ميكنند تا اشتباه نكنند زيرا خوب بودن آنها زير سؤال ميرود . سعي كنيد در كارها تظاهر نكنيد ، خودماني باشيد ، از اينكه خودتان هستيد شاد باشيد و هيچگاه آرزو نكنيد مانند فرد ديگري باشيد هرچه رفتار از خودتان باشد شادتر خواهيد بود.

قدم ۸ : خلاقيت
بسياري از رفتارهاي ما قالبي و يكنواخت است . درس خواندن ، حال و احوال كردن با ديگران و حتي ظرف شستن ساده نيز در يك قالب تكرار ميشوند . واقعيت اين است كه مغز ما قدرت بسيار زيادي دارد ولي بسياري از مواقع ما از آن استفاده نمي كنيم . انجام كارهاي تكراري باعث خستگي ميشود . از امروز تصميم بگيريد مغز با اين عظمت را محدود نكنيد . محدود كردن مغز ، شادي و لذت را كم ميكند . از امروز فكر كنيد و به فكرتان اجازه دهيد به شكلهاي ديگر فكر كند و سپس رفتارتان را نيز از تكراري و كليشه اي بودن تغيير دهيد . در مرحله اول اجازه دهيد هر چيزي به مغزتان بيايد لازم نيست
شيك و قشنگ باشد ، عجيب تر از همه ، بهتر از همه است ، سپس به بعضي از آنها شكل دهيد . از امروز سعي كنيد اينگونه فكر كنيد كه هزار شكل براي يك حال و احوال ساده و ساير كارها وجود دارد ، به آنها فكر كنيد و عمل كنيد.

قدم ۹ : صميميت
براي افزايش صميميت لازم است كه نقش بازي كردن را كنار بگذاريد و به كميت رابطه هايتان توجه كنيد. پس براي ايجاد صميميت ابتدا كميت رابطه با ديگران را افزايش دهيد.
به ديگران اعتماد كنيد براي ايجاد و حفظ صميميت بايد بتوانيم به ديگران اعتماد كنيم . جوي را فراهم كنيد تا بتوانيد احساس خود را به ديگران بيان كنيد . بيان احساس خود به ديگران موجب افزايش صميميت ميشود.

قدم ۱۰ : زندگي در زمان حال
بيشتر افراد در حال فكر كردن به گذشته و آينده هستند . افكار اجازه نمي دهند رفتار ما در زمان حال باشد. بسياري از ما غذا مي خوريم ، راه ميرويم ، گوش ميدهيم ولي في الواقع اينجا نيستيم . براي زندگي در زمان حال سعي كنيد تمام جنبه هاي شخصيت ( جسم ، رفتار ، فكر ) درزمان حال باشد . در هر لحظه كه هستيد هوس جدا شدن از آن لحظه را نداشته باشيد . عادت كنيد فكر و رفتارتان يكي باشد ، موقعيت ها را بپذيريد و با آنها سر جنگ نداشته باشيد . برنامه ريزي كنيد كه از زمان حال لذت بيشتري ببريد و به ياد داشته باشيد: بزرگترين سرمايه انسان لحظه اي است كه در آن زندگي ميكند.

قدم ۱۱ : برنامه ريزي
داشتن برنامه ريزي و انجام به موقع كارها نيز باعث افزايش شادماني ميشود . براي اينكار وقت خود را تنظيم كنيد . بين خود و ديگران مرزهايي داشته باشيد كه ديگران نتوانند هر موقع خواستند مزاحم وقت و كار شما شوند. جرات داشته باشيد و بعضي كارها را رد كنيد لازم نيست همه از دست شما راضي باشند. پر حرفي باعث هدر رفتن وقت ميشود . براي كارهاي ثابت زمان بگذاريد ،‌كارهاي روزمره را در زمان خودش انجام دهيد . بعضي كارها را تفويض اختيار كنيد ، به اشياء نظم دهيد و خلاقانه فكر كنيد كه چگونه ميتوان كارها را با كمترين انرژي انجام داد.

قدم ۱۲ : اولويت دادن به شادي
هميشه آنچه در توان داريد براي شاد بودن انجام دهيد شاد بودن را هدف اصلي زندگي خود قرار دهيد . ترجيح دهيد زندگي ساده ولي شادي داشته باشيد.
Advertisements
 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در اوت 18, 2007 در نگاه جدید, روانشناسی